PRAVIDLA SOUTĚŽE "Dovolená v Meldik resortu v hodnotě 50 000 Kč"

Organizátor soutěže
CALBUCO s.r.o.
Varšavská 715/36
Praha 2 - Vinohrady
120 00
IČ: 04084357
DIČ: CZ04084357

Spisová značka 242070 C, Městský soud v Praze.

(dále jen „organizátor“)

Název soutěže
Dovolená v Meldik resortu v hodnotě 50 000 Kč

Místo průběhu soutěže
Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky prostřednictvím Instagramu (info na profilech: @mamadomisha@erikmeldik a @grizly.cz).

Trvání soutěže
6. 8. – 7. 8. 2023

Podmínky účasti v soutěži
Soutěžícím se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splňuje stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). 

Pravidla soutěže a způsob určení a vyhlášení vítězů
Soutěž probíhá od 6. 8. do 7. 8. 2023. Soutěžící si musí objednat jakýkoliv produkt z kategorie GRIZLY by Mama Domisha , po jeho zaplacení a převzetí se automaticky zařazuje do slosování. Vítěz bude vyhlášen na instagramových profilech @mamadomisha@erikmeldik a @grizly.cz, dále pak na webu www.grizly.cz, kde budou zveřejněna i pravidla soutěže.

Vyhlášení proběhne 15. 8. 2023. Informace o vítězi bude na profilech @mamadomisha@erikmeldik a @grizly.cz.

Soutěžící bere na vědomí, že k vyhlášení budou použity jeho osobní údaje, zejména pak jméno. Výherci budou kontaktováni na uvedené kontaktní údaje v objednávkách.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti CALBUCO s.r.o. se sídlem: Varšavská 715/36, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 IČ: 04084357 DIČ: CZ04084357, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242070 (dále jen „pořadatel“) jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje
Jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně pohlaví a věk. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených na Facebook profilu účastníka soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Další důležité podmínky soutěže
• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru.

• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet).

• Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.

• Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Încărcare produse
© 2014–2024 GRIZLY.ro - Toate drepturile rezervate | Politica privind cookie-urile
Creat de

Sunt nou/nouă aici

Cu Premium obțineți:

Ikonka visačky

Prețuri mai avantajoase

Pentru produsele TOP selectate

Ikonka náklaďáku

Transport gratuit

Începănd de la 200 lei

Ikonka dárku

Avantaje VIP

Garanție de satisfacție 100 %

Vreau să devin membru premium
Adresare

Vă mulțumim că alegeți să mergeți pe calea sănătoasă a vieții cu noi!

Vă rugăm să confirmați înregistrarea dând clic pe linkul pe care îl veți primi la adresa de e-mail introdusă.

Prin confirmare, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale

z Făcând clic pe „Creați un cont”, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate a se Termeni și condiții.
Protejat de reCaptcha de la Google | Politica de confidențialitate | Termeni și condiții