Procedura de reclamații


REGULAMENT DE RECLAMAȚII PENTRU CONSUMATORI
al societății comerciale CALBUCO s.r.o.,

cu sediul în Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praga 2, ID: 040 84 357, înregistrată la Tribunalul Municipal Praga, secțiunea C, dosar nr. 242070, reprezentată de Dominik Píchal, director

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online situat la adresa: https://grizly.cz

1 PARTEA INTRODUCTIVĂ
1.1 Acest regulament de reclamații se aplică pentru bunurile furnizate de societatea CALBUCO s.r.o., cu sediul în Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praga 2, ID: 040 84 357, înregistrată la Tribunalul Municipal Praga, secțiunea C, dosar nr. 242070, reprezentată de Dominik Píchal, director (denumită în continuare "CALBUCO s.r.o." și/sau "Grizly" și/sau "noi").

1.2 Acest regulament de reclamații constituie o parte integrantă a Condițiilor Generale de Afaceri (denumite în continuare „CGA”) ale societății CALBUCO s.r.o. pentru magazinul online disponibil la https://grizly.cz.

1.3 Regulamentul de reclamații este destinat exclusiv clientului consumator. Prin client, care este consumator, se înțelege orice persoană (persoană fizică) care încheie un contract cu noi sau acționează cu noi în alt mod, în afara cadrului activității sale comerciale sau în afara exercitării profesionale independente (denumită în continuare și "consumator").

1.4 Regulamentul de reclamații al societății CALBUCO s.r.o. se aplică pentru reglementarea drepturilor și obligațiilor în exercitarea drepturilor din îndeplinirea defectuoasă la vânzarea de bunuri între noi ca vânzător și client ca cumpărător (denumit în continuare "client" sau de asemenea "dumneavoastră"), inclusiv drepturile dintr-o posibilă garanție contractuală. Regulamentul de reclamații informează de asemenea consumatorii despre condițiile, modul și posibilitățile de a reclama bunurile defecte sau altfel deteriorate. Drepturile și obligațiile părților sunt în conformitate cu legea nr. 89/2012 Codul civil (denumit în continuare "Codul civil") și cu legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorului, așa cum a fost modificată ulterior. În cazul în care este vorba despre drepturi din garanția contractuală, relațiile care apar sunt reglementate de condițiile specifice de garanție.

2 ÎN CE CAZURI SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DEFECTELE BUNURILOR
2.1 Răspundem față de client că bunurile nu au defecte la momentul livrării. În special, răspundem față de client că la momentul în care a primit bunurile,

2.1.1 bunurile au proprietățile convenite de părți, iar în lipsa unei astfel de înțelegeri, proprietățile descrise de noi sau de producător sau pe care clientul le-a așteptat, ținând cont de natura bunurilor și pe baza publicității făcute de noi sau de producător,

2.1.2 bunurile sunt adecvate pentru scopul pentru care le utilizăm sau pentru care bunurile de acest tip sunt în mod obișnuit utilizate,

2.1.3 bunurile corespund calității sau execuției convenite de părți, sau modelului sau eșantionului agreat, dacă calitatea sau execuția au fost determinate conform modelului sau eșantionului agreat,

2.1.4 bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare,

2.1.5 bunurile îndeplinesc cerințele legislației în vigoare.

2.2 Dacă defectul se manifestă în decurs de șase luni de la primirea bunurilor, se consideră că bunurile au fost defecte la momentul livrării, cu excepția cazului în care dovedim contrariul.

3. Situații în care nu suntem răspunzători pentru defectele mărfurilor și când nu puteți returna mărfurile
3.1 Nu suntem răspunzători pentru defectele mărfurilor în următoarele cazuri:

3.1.1 Dacă defectul a fost prezent la momentul preluării mărfii și pentru acest defect a fost acordată o reducere de preț.

3.1.2 Defectul a apărut din uzura obișnuită prin folosire sau din natura mărfii.

3.1.3 Defectul a fost cauzat de client, din cauza utilizării incorecte, stocării necorespunzătoare, întreținerii inadecvate, intervenției clientului sau a daunelor mecanice, sub condiții care nu corespund cu temperaturile, praful, umiditatea, și alte influențe ale mediului specificate de noi sau de producător (de obicei pe eticheta mărfii), sau care rezultă din reglementările legale.

3.1.4 Mărfurile care au fost modificate de client și defectul a apărut ca rezultat al acestei modificări.

3.1.5 Utilizarea mărfurilor în condiții care nu corespund cu temperatura, praful, umiditatea, influențele chimice și mecanice ale mediului, specificate de vânzător sau producător sau care rezultă din reglementările legale.

3.1.6 Defectul a apărut ca rezultat al unui eveniment exterior peste care nu avem control (de exemplu, un dezastru natural).

3.2 În special, mărfurile nu pot fi returnate în următoarele situații:

3.2.1 Alimentele ambalate care din motive de igienă nu pot fi reutilizate sau la mărfurile deja folosite (de exemplu, dacă clientul a deteriorat ambalajul protector al mărfii sau a rupt sigiliul de securitate sau dacă există posibilitatea de contaminare a mărfii).

3.2.2 Alte mărfuri care sunt ambalate în ambalaj igienic sau sigilat și din motive de igienă sau de sănătate nu pot fi returnate (de exemplu, dacă periuța de dinți este scoasă din ambalajul igienic sigilat).

3.2.3 Dacă mărfurile furnizate de noi au fost amestecate ireversibil cu alte mărfuri.

3.2.4 Mărfurile care au fost personalizate conform cererii clientului.

3.3 Suntem interesați de menținerea standardelor igienice aplicabile. Poate exista situația în care doriți să returnați mărfurile (să renunțați la contractul de cumpărare), care au fost deja deschise de către dvs. sau ambalajul igienic sau sigilat a fost rupt și mărfurile nu mai pot fi reutilizate (acest lucru nu se aplică în cazurile în care mărfurile au sosit deteriorate în timpul transportului). Sunteți de acord că, în aceste cazuri (de exemplu, dacă mărfurile returnate sunt scoase din ambalajul igienic sau alimentele ambalate au un ambalaj protector deteriorat astfel încât mărfurile nu pot fi reutilizate), avem dreptul să refuzăm mărfurile returnate și să vi le trimitem înapoi pe cheltuiala dvs. Dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, din motive de igienă sau din cauza ruperii ambalajului protector), avem dreptul să eliminăm mărfurile imediat.

4. Drepturile și obligațiile clientului legate de preluarea mărfurilor
4.1 Clientul este obligat să verifice mărfurile la primirea acestora și să se asigure de caracteristicile lor (în special dacă clientul a cerut o modificare sau a efectuat o comandă specială). Dacă există o diferență între mărfurile primite și cele comandate sau dacă mărfurile au defecte vizibile, clientul trebuie să notifice imediat vânzătorul.

4.2 Clientul are dreptul de a refuza să primească mărfurile dacă mărfurile primite nu corespund cu cele comandate sau dacă mărfurile au defecte vizibile care împiedică utilizarea lor în scopul prevăzut.

4.3 Dacă clientul nu notifică vânzătorul despre nerespectarea mărfurilor comandate sau despre defectele vizibile în termenul stabilit, se consideră că a acceptat mărfurile așa cum au fost livrate.

4.4 După primirea mărfurilor, clientul are responsabilitatea să se ocupe de mărfurile cu o atenție deosebită și să le protejeze împotriva deteriorării, contaminării sau pierderii.

4.5 Clientul are responsabilitatea de a stoca și utiliza mărfurile în conformitate cu instrucțiunile vânzătorului sau producătorului și cu reglementările legale.

5. Procedura de returnare a mărfurilor
5.1 Pentru a returna mărfurile, clientul trebuie să contacteze serviciul nostru de relații cu clienții prin e-mail sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru și să informeze despre intenția sa de a returna produsul în termenul legal de retragere (de obicei 14 zile de la data primirii mărfurilor).

5.2 Clientul trebuie să returneze mărfurile în starea în care le-a primit, neutilizate, nedeteriorate și complete (inclusiv ambalajul original, toate accesoriile etc.), cu toate documentele, cum ar fi factura de vânzare, garanția și instrucțiunile de utilizare, în termen de 14 zile de la data notificării de retragere.

5.3 Costurile de returnare a mărfurilor sunt în general suportate de client, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel sau dacă vânzătorul a livrat mărfurile greșite sau mărfuri cu defecte.

5.4 La primirea mărfurilor returnate, vânzătorul va verifica starea produselor și va proceda la rambursarea sumei plătite de client pentru produs, excluzând costurile de transport, în termenul legal prevăzut pentru rambursare (de obicei, 14 zile de la primirea mărfurilor returnate).

5.5 În cazul în care mărfurile returnate nu sunt în starea în care au fost primite sau dacă acestea au fost utilizate sau deteriorate în vreun fel, vânzătorul are dreptul să ceară compensații pentru valoarea redusă a produsului sau să refuze returnarea mărfurilor.

Această secțiune a documentului informează clientul despre circumstanțele în care vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele produselor și condițiile în care produsele nu pot fi returnate. De asemenea, stabilește responsabilitățile clientului în legătură cu primirea, stocarea și utilizarea mărfurilor și detaliază procedura de returnare a produselor. Este important pentru client să înțeleagă aceste condiții pentru a evita neînțelegerile și pentru a asigura o relație comercială transparentă și echitabilă.

6 DACĂ AȚI PRIMIT PRODUSE TRIMISE INCORECT
6.1 În cazul în care ați primit produse trimise incorect, o cantitate greșită sau o culoare diferită, sau chiar un produs complet diferit față de cel comandat etc., vă rugăm să ne contactați de preferință prin intermediul serviciului Retino, care este disponibil aici. Serviciul Retino vă va ușura comunicarea cu noi și va accelera procesarea cererii dumneavoastră. În acest caz, selectați butonul "Returnarea produselor". Scrieți-ne numărul comenzii, e-mailul de pe care ați făcut comanda și selectați din lista de produse comandate produsul defect pe care doriți să-l includeți în reclamație și alegeți unul dintre motivele oferite pentru returnarea produsului sau descrieți eroarea apărută în propriile cuvinte. Ne străduim să evităm astfel de erori, verificăm cu atenție produsele expediate, dar nici noi nu suntem infailibili. Ne cerem scuze anticipat pentru neregulile apărute în comandă și vom face tot posibilul pentru ca procesul de reclamație să fie cât mai confortabil pentru dumneavoastră și cât mai rapid din partea noastră.

6.2 După completarea și trimiterea formularului corespunzător pentru returnarea produselor, veți primi o confirmare pe e-mailul dumneavoastră. Vom verifica totul cât mai rapid posibil și vă vom contacta pentru a conveni asupra pașilor următori. Ne puteți contacta oricând telefonic la numărul +420 725 473 077, sau la e-mail info@grizly.cz, pentru a verifica că procesarea cererii dumneavoastră este în curs.

7 CONSTATAREA DEFECTELOR PRODUSULUI ÎN TERMEN DE 14 ZILE DE LA PRIMIREA ACESTUIA
7.1 Dacă constatați un defect al produsului livrat în termen de 14 zile de la primirea acestuia, vă rugăm să ne contactați de preferință prin intermediul serviciului Retino, care este disponibil aici. Serviciul Retino va facilita comunicarea cu noi și va accelera procesarea cererii dumneavoastră. În acest caz, selectați butonul "Reclamație".

7.2 Respectăm deplin faptul că aveți dreptul de a vă retrage din contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la primirea produsului. Însă, produsul trebuie returnat nedeteriorat, eventual în ambalajul original sigilat sau în ambalaj igienic. Aceasta nu va fi posibil dacă ați descoperit un defect al produsului în timpul celor 14 zile de la primire. Vă rugăm să rețineți că, conform reglementărilor legale în vigoare, sunteți responsabil pentru orice scădere a valorii produsului. Având în vedere aceste aspecte, vă recomandăm ca cel mai adecvat curs de acțiune să reclamați produsul defect livrat (sau produsul care ar fi putut fi deteriorat în timpul transportului). Nu trebuie să vă faceți griji că procesul de reclamație va dura mai mult decât procesul nostru de returnare a produselor în termen de 14 zile de la primire.

7.3 După completarea formularului de reclamație, veți primi o confirmare pe e-mailul dumneavoastră. Ne puteți contacta oricând prin intermediul serviciului Retino, care este disponibil aici, pentru a verifica că reclamația dumneavoastră este deja în proces de rezolvare.

8 CONSTATAREA DEFECTELOR MĂRFURII ÎN TERMEN DE 24 DE LUNI DE LA PRELUAREA ACESTEIA
8.1 Dreptul de a reclama defectul mărfurilor trebuie să fie exercitat la noi imediat, fără întârzieri inutile după ce defectul a apărut, în caz contrar dreptul dumneavoastră de a reclama execuția defectuoasă nu va fi recunoscut de către instanță. Dacă nu reclamați defectul la timp, nu puteți renunța la contractul de cumpărare din cauza existenței acestuia.
8.2 Clientul este autorizat să reclame un defect care apare la bunurile de consum în termen de 24 de luni de la preluare CU EXCEPȚIA bunurilor la care pe ambalaj, etichetă, în instrucțiunile furnizate cu bunul sau în publicitate conform altor reglementări legale este indicată perioada în care bunul poate fi utilizat (adică data minimă de durabilitate/consumați până la), în aceste cazuri se aplică prevederile privind garanția de calitate (garanția contractuală).

8.3 După expirarea inutilă a acestei perioade (24 de luni și/sau durata de durabilitate) nu se poate reclama un defect al mărfurilor. Dacă este posibil pentru un anumit bun, această perioadă se prelungește cu durata în care clientul nu a putut folosi bunul, deoarece a fost în proces de reclamație legitimă. Deși ne străduim să rezolvăm reclamațiile întotdeauna spre satisfacția clientului, unele produse trebuie păstrate conform instrucțiunilor de pe ambalaj/etichetă - altfel se vor deteriora. Chiar dacă în aceste cazuri nu a expirat perioada de 24 de luni și/sau durata de durabilitate, nu putem recunoaște reclamația dumneavoastră (punctul 3.1.3 sau punctul 3.1.5 al acestui regulament de reclamații).

8.4 Vă rugăm să rețineți că perioada pentru exercitarea drepturilor din defecte nu trebuie confundată cu durata de viață/durabilitatea mărfurilor, adică perioada în care mărfurile pot rezista la utilizare corectă, în funcție de natura, proprietățile lor, scopul specificat și dacă se ia în considerare și diferența în intensitatea utilizării lor.

8.5 Pentru a exercita drepturile din defectele mărfurilor, puteți folosi serviciul Retino, care este disponibil aici. Serviciul Retino vă va facilita comunicarea cu noi și va accelera procesarea cererii dumneavoastră. În acest caz, selectați butonul "Reclamație". În formular, vă rugăm să specificați în special:

numărul comenzii;

e-mailul de pe care ați comandat bunurile;

selectați din lista de bunuri comandate bunul deteriorat care va fi inclus în reclamație;

selectați unul dintre motivele oferite pentru returnarea bunurilor/reclamație și/sau descrieți defectul apărut în cuvintele dumneavoastră;

metoda aleasă pentru procesarea reclamației, metoda aleasă pentru procesarea reclamației nu poate fi schimbată de client fără acordul nostru anterior;

alegerea metodei de returnare a bunurilor reclamate la locul de expediere al magazinului online CALBUCO s.r.o. - Grizly.cz în complexul IN PARK (strada Železniční) la adresa Chválkovice 696, Olomouc;


8.6 După completarea și trimiterea formularului pentru exercitarea dreptului de garanție pentru produse defecte, veți primi pe e-mailul dumneavoastră o confirmare a recepției acestuia. Momentul în care se consideră că a fost exercitată reclamația este acela când primim de la dumneavoastră datele privind exercitarea reclamației produselor defecte.

8.7 Dreptul de garanție pentru produsele defecte poate fi, de asemenea, exercitat personal la punctul de expediere al magazinului online CALBUCO S.R.L. – Grizly.cz din complexul IN PARK (strada Železniční) la adresa Chválkovice 696, Olomouc, în timpul programului de lucru de la 7:00 la 16:30 în zilele lucrătoare. La fața locului nu se redactează un protocol de reclamație, deoarece acesta este automat generat deja prin intermediul serviciului Retino.

8.8 Completarea formularului de reclamație nu încheie procesul de reclamație. Obligația dumneavoastră este să ne trimiteți înapoi la adresa CALBUCO S.R.L. – Grizly.cz, zona IN PARK, Chválkovice 696, 779 00 Olomouc, produsele defecte pe care le-ați reclamat și/sau să păstrați produsul defect conform instrucțiunilor noastre și să documentați defectul (de exemplu, prin realizarea și trimiterea fotografiei produsului defect / videoclipului către angajații noștri din departamentul de reclamații), pentru ca defectul afirmat să poată fi verificat. Produsul trebuie returnat complet, nevătămat (cu excepția defectului reclamat), ideal în ambalajul original nevătămat, astfel încât să putem respecta principiile procedurilor de igienă corespunzătoare.

8.9 Costurile de transport pentru returnarea produselor reclamate către noi sunt suportate de client. Vă rugăm să rețineți că produsele reclamate trimise cu ramburs nu vor fi acceptate de noi și vă vor fi returnate pe cheltuiala dumneavoastră. Totuși, dacă reclamația dumneavoastră este recunoscută ca fiind justificată, aveți dreptul la rambursarea cheltuielilor în mod rezonabil suportate, asociate cu exercitarea unei reclamații justificate. Aceste costuri sunt înțelese ca fiind cele minime necesare (adică costurile de trimitere a produsului prin cel mai ieftin transport disponibil). Solicitarea de rambursare a acestor costuri trebuie făcută cel târziu într-o (1) lună de la expirarea termenului pentru exercitarea drepturilor pentru performanță defectuoasă.

8.10 După primirea produsului reclamat, vă vom trimite o confirmare de recepție a reclamației și a conținutului ei la adresa de e-mail specificată de dumneavoastră.

9 TERMENUL PENTRU PROCESAREA RECLAMAȚIEI
9.1 Legea (codul civil) ne oferă un termen maxim de treizeci (30) de zile de la exercitarea dreptului din cauza defectelor pentru a încheia procesul de reclamație. În această perioadă, procesul de reclamație trebuie să fie încheiat de către noi.

9.2 De obicei, însă, în termen de trei (3) zile lucrătoare de la primirea documentației necesare (fotografii și alte detalii necesare pentru evaluarea defectului produsului) sau de la primirea înapoi a produsului reclamat la noi, se efectuează evaluarea imediată a defectului și se comunică rezultatul evaluării legitimității reclamației către client. În această perioadă nu se include timpul necesar pentru evaluarea tehnică a defectului (de exemplu, poate fi necesar din partea noastră să solicităm cooperarea furnizorului sau producătorului nostru).

9.3 În cazul în care produsul reclamat este găsit defect, procesul de reclamație este închis cel târziu în termenul de treizeci (30) de zile de la exercitarea dreptului din cauza defectelor. Angajatul autorizat poate în cazuri justificate să se înțeleagă cu clientul pentru o perioadă mai lungă. Suntem obligați să vă solicităm completarea documentelor în cel mai scurt timp posibil.

9.4 Dacă produsul nu este găsit ca fiind defect, veți fi informați în scopul stabilirii unei proceduri individuale.

10 MODALITĂȚI DE REZOLVARE A RECLAMAȚIEI
10.1 Alegerea modalității de rezolvare a reclamației din partea clientului este condiționată mai ales de faptul dacă executarea defectuoasă reprezintă o încălcare semnificativă sau nesemnificativă a contractului.

10.2 În cazul în care executarea defectuoasă este o încălcare semnificativă a contractului, clientul are dreptul la:

înlăturarea defectului prin livrarea unui nou produs fără defecte sau prin livrarea produsului lipsă, sau
înlăturarea defectului prin repararea produsului (dacă acest lucru este posibil și practic din natura produsului), sau
o reducere corespunzătoare a prețului de cumpărare, sau returnarea întregii sume pentru produsul deteriorat sau ne-livrat;
rezilierea contractului.
10.3 În cazul în care executarea defectuoasă este o încălcare nesemnificativă a contractului, clientul are dreptul la:

înlăturarea defectului prin livrarea unui nou produs fără defecte sau prin livrarea produsului lipsă sau repararea produsului, sau
o reducere corespunzătoare a prețului de cumpărare.
10.4 Clientul este obligat să ne informeze ce drept din executarea defectuoasă a ales, aceasta la notificarea defectului (prin completarea și trimiterea formularului de reclamație folosind serviciul Retino aici), sau fără întârziere inutilă după notificarea defectului. Alegerea efectuată nu poate fi schimbată de către client fără consimțământul nostru; acest lucru nu se aplică în cazul în care solicitați repararea unui defect care se dovedește a fi ireparabil. Dacă nu înlăturăm defectele într-un termen rezonabil sau vă anunțăm că nu vom înlătura defectele, puteți solicita în locul înlăturării defectului o reducere corespunzătoare a prețului de cumpărare, sau puteți rezilia contractul.

10.5 Dacă se întâmplă să nu alegeți dreptul dumneavoastră din executarea defectuoasă la timp (conform punctului 10.4 al regulamentului de reclamație), aveți drepturi ca în cazul unei încălcări nesemnificative a contractului.

10.6 Puteți solicita livrarea unui nou produs fără defecte, dacă aceasta nu este disproporționată față de natura defectului, dar dacă defectul se referă doar la o parte a produsului, puteți solicita doar înlocuirea acelei părți; dacă acest lucru nu este posibil, puteți rezilia contractul de cumpărare. Cu toate acestea, dacă acest lucru este disproporționat în raport cu natura defectului, mai ales dacă defectul poate fi înlăturat fără întârziere inutilă, aveți dreptul la înlăturarea gratuită a defectului.

10.7 Aveți dreptul la livrarea unui nou produs sau la înlocuirea unei părți, chiar și în cazul unui defect reparable, dacă nu puteți folosi corespunzător produsul din cauza reapariției defectului după reparare sau din cauza unui număr mare de defecte. Într-un astfel de caz, aveți de asemenea dreptul să reziliați contractul de cumpărare. Dacă nu reziliați contractul de cumpărare sau nu exercitați dreptul la livrarea unui nou produs fără defecte, la înlocuirea unei părți a acestuia sau la repararea produsului, puteți solicita o reducere corespunzătoare.

10.8 Aveți dreptul la o reducere corespunzătoare și în cazul în care nu vă putem livra un nou produs fără defecte, înlocui o parte a acestuia sau repara produsul, la fel ca în cazul în care nu remediem situația într-un termen rezonabil sau dacă remedierea v-ar cauza dificultăți semnificative.

10.9 Putem livra ceea ce lipsește sau putem înlătura un alt defect legal până când exercitați dreptul la o reducere a prețului de cumpărare sau până când reziliați contractul de cumpărare. Alte defecte suntem îndreptățiți să le înlăturăm după alegerea noastră fie prin repararea produsului, fie prin livrarea unui nou produs; alegerea nu trebuie să cauzeze clientului costuri disproporționate. Dacă nu înlăturăm defectul produsului la timp sau refuzăm să înlăturăm defectul, clientul poate solicita o reducere a prețului de cumpărare sau poate rezilia contractul. Alegerea efectuată nu poate fi schimbată de către client fără consimțământul nostru.

10.10 La rezolvarea reclamației prin livrarea unui nou produs, sunteți obligat să returnați produsul inițial livrat (dacă nu ne-am înțeles altfel). Nu puteți solicita livrarea unui nou produs (și nu puteți rezilia contractul de cumpărare), dacă nu puteți returna produsul în starea în care l-ați primit; aceasta nu se aplică în următoarele situații:

a intervenit o schimbare de stare ca urmare a inspecției pentru a determina defectul produsului, sau
clientul a folosit produsul înainte de a descoperi defectul, sau
clientul nu a cauzat imposibilitatea de a returna produsul într-o stare neschimbată prin acțiunile sau omisiunile sale, sau
clientul a vândut produsul înainte de a descoperi defectul, l-a consumat sau l-a modificat în timpul utilizării obișnuite; dacă acest lucru s-a întâmplat doar parțial, clientul va returna ce mai poate și va da o compensație până la valoarea de care a beneficiat din utilizarea produsului.
10.11 Dreptul din executarea defectuoasă nu vă aparține dacă ați știut înainte de preluarea produsului că acesta are un defect, sau dacă ați cauzat dumneavoastră defectul.

11 TERMINAREA PROCESULUI DE RECLAMAȚIE

11.1 După procesarea reclamației depuse, veți fi informat despre încheierea procesului de reclamație prin intermediul serviciului Retino, care este disponibil aici, și veți fi invitat să preluați produsul reclamat fără întârzieri inutile, cel târziu în treizeci (30) de zile de la data informării despre rezolvarea reclamației. La preluarea produsului reclamat, veți primi un confirmare scrisă despre data și metoda de procesare a reclamației, inclusiv un certificat despre efectuarea corecțiilor și durata procesului de reclamație, sau o justificare a respingerii reclamației, dacă este cazul.

11.2 Dacă produsul reclamat a fost trimis pentru reclamație printr-un transportator, după procesarea reclamației, acesta va fi automat trimis înapoi la adresa clientului, împreună cu confirmarea despre data și metoda de procesare a reclamației, inclusiv un certificat despre efectuarea corecțiilor și durata procesului de reclamație, sau o justificare a respingerii reclamației.

11.3 În cazul în care reclamația este recunoscută ca fiind justificată și clientul solicită ca metodă de procesare a reclamației returnarea prețului de cumpărare, vă vom returna prețul achitat prin transfer bancar pe contul bancar pe care îl specificați în formularul de reclamație, în cel mult zece (10) zile lucrătoare de la data la care ați primit confirmarea despre procesarea reclamației.

11.4 Aveți obligația de a prelua produsul reclamat cel târziu în treizeci (30) de zile de la data la care ați fost informat despre rezolvarea reclamației. După expirarea acestei perioade, suntem autorizați să vă taxăm un tarif pentru depozitarea produsului conform § 2120 alin. 1 în legătură cu § 2159 alin. 2 din codul civil. Taxa zilnică pentru depozitare este de 10 CZK.

11.5 Dacă nu preluați produsul din reclamația procesată în trei (3) luni de la data la care ați fost informat despre rezolvarea reclamației, ne rezervăm dreptul de a vinde produsul și de a utiliza fondurile obținute pentru a acoperi costurile de depozitare.

11.6 Aveți, de asemenea, obligația să verificați la preluare completitudinea produsului reclamat, în special că pachetul cu produsul conține tot ce ar trebui să conțină. Nu se va lua în considerare nicio contestație ulterioară.

12 PĂRTEA FINALĂ
12.1 Drepturile clientului rezultate din lege nu sunt afectate de acest regulament de reclamație.

12.2 Acest regulament de reclamație (destinat numai consumatorilor) este valabil începând cu 15 august 2021 și anulează valabilitatea regulamentelor anterioare de reclamație.

Încărcare produse
© 2014–2024 GRIZLY.ro - Toate drepturile rezervate | Politica privind cookie-urile
Creat de

Sunt nou/nouă aici

Cu Premium obțineți:

Ikonka visačky

Prețuri mai avantajoase

Pentru produsele TOP selectate

Ikonka náklaďáku

Transport gratuit

Începănd de la 200 lei

Ikonka dárku

Avantaje VIP

Garanție de satisfacție 100 %

Vreau să devin membru premium
Adresare

Vă mulțumim că alegeți să mergeți pe calea sănătoasă a vieții cu noi!

Vă rugăm să confirmați înregistrarea dând clic pe linkul pe care îl veți primi la adresa de e-mail introdusă.

Prin confirmare, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale

z Făcând clic pe „Creați un cont”, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate a se Termeni și condiții.
Protejat de reCaptcha de la Google | Politica de confidențialitate | Termeni și condiții