Soutěž o iPhone 14

SOUTĚŽ UKONČENA

Soutěž "Nakup a vyhraj iPhone14" vyhrála Karolína Jelínková.
 
Gratulujeme a děkujeme za účast!
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE A OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

Název soutěže: Soutěž o iPhone 14 v hodnotě 24 990 Kč

Pořadatel soutěže:
CALBUCO s.r.o.
Varšavská 715/36
Praha 2 - Vinohrady
120 00
IČ: 04084357
DIČ: CZ04084357
Spisová značka 242070 C, Městský soud v Praze.

(dále jen „pořadatel“)

Název soutěže: Soutěž o iPhone 14 v hodnotě 24 990 Kč

Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska prostřednictvím e-shopu Grizly.cz, Grizly.sk, Grizly.pl a Grizly.hu a zároveň jim připadajícím facebookovým a instagramovým účtům.

Trvání soutěže: Soutěž probíhá od 24. 1. 2023 do 29. 1. 2023

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky/Slovenské republiky/Polska/Maďarska, která splňuje stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: Pro účast v soutěži je podmínkou nákup na e-shopu www.grizly.cz/grizly.sk/grizly.pl/grizly.hu v hodnotě minimálně 1500 Kč/60€/290 zl/20 000 HUF/ a zároveň uplatnění slevového kódu, jehož znění je: SOUTĚŽ/SÚŤAŽ/KONKURS/VERSENY.Soutěžní kód zadaný do poznámky místo do pole pro slevový kód nebude platný. Znění kódu je dané v jazyku země, kde soutěžící nakupuje.

Vítěz bude zveřejněn na instagramových profilech @grizly.cz/@grizly.sk/@grizly.pl/@grizly.hu, facebookových stránkach a na této stránce https://www.grizly.cz/obchodni-podminky/soutez.

Soutěžící bere na vědomí, že k vyhlášení budou použity jeho osobní údaje, zejména pak jméno. Vyhlášení proběhne 30. 1. 2023. Výherce bude kontaktován na uvedené kontaktní údaje v objednávce.

Každý soutěžící může soutěžit neomezeně. tzn. může vykonat libovolný počet objednávek. Ale aby se mohl soutěže zúčastnit, musí být splněné výše zmíněné podmínky.

Výhry a vyhlášení vítěze

Výhra: 1x mobilní telefon značky Iphone 14 v hodnotě 24 999 Kč.

Zaměstnanec firmy Calbuco vylosuje ze všech soutěžících, prostřednictvím aplikace, která náhodně vygeneruje čísla objednávek, kteří splnili všechny podmínky dle soutěžních pravidel jednoho výherce. Losování výhry bude probíhat po ukončení soutěže t.j. 30. 1. 2023. 

Vylosovaný soutěžící bude po vylosování kontaktován telefonicky, případně elektronicky na kontakt, který poskytl při vyplnění objednávky a to v den vyhlášení 30.1. 2023.

V případě, že vylosovaný soutěžící nebude reagovat na telefonické či elektronické kontaktování firmou Calbuco, a to nejpozději do 2 dnů od oznámení výhry, zaniká tím nárok vylosovaného soutěžícího na výhru.

Vítěz nemá nárok na výběr barevné varianty iPhonu, barva je vybraná e-shopem t.j. Midnight Black.
Výhru není možné vyměnit za peněžní plnění.

Předání výhry proběhne po dohodě s výhercem  osobně ve firmě Calbuco nebo bude odeslán na adresu zadanou výhercem. 

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně pohlaví a věk. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených v objednávce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Další důležité podmínky soutěže:

• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru.

• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání 

• Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.

• Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu),prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na stanovení minimální hodnoty objednávky v jednotlivých krajinách 

Zapojením se do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly a podmínkami.

Prohlášení: Instagram a Facebook soutěž nesponzoruje, nepodporuje, neadministruje, nenese za ni odpovědnost a nijak s ní není spojen.

Olomouc 24.1. 2023

Încărcare produse
© 2014–2024 GRIZLY.ro - Toate drepturile rezervate | Politica privind cookie-urile
Creat de

Sunt nou/nouă aici

Cu Premium obțineți:

Ikonka visačky

Prețuri mai avantajoase

Pentru produsele TOP selectate

Ikonka náklaďáku

Transport gratuit

Începănd de la 200 lei

Ikonka dárku

Avantaje VIP

Garanție de satisfacție 100 %

Vreau să devin membru premium
Adresare

Vă mulțumim că alegeți să mergeți pe calea sănătoasă a vieții cu noi!

Vă rugăm să confirmați înregistrarea dând clic pe linkul pe care îl veți primi la adresa de e-mail introdusă.

Prin confirmare, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale

z Făcând clic pe „Creați un cont”, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate a se Termeni și condiții.
Protejat de reCaptcha de la Google | Politica de confidențialitate | Termeni și condiții